Property

Risicopreventie en gepersonaliseerde oplossingen voor lokale KMO's en internationale bedrijven

Zorg voor de continuïteit van je onderneming bij situaties zoals brand, wateroverlast, machinebreuk, elektronische problemen of andere risico's die aanzienlijke materiële en financiële gevolgen kunnen hebben. De specialisten van Vanbreda Soenen analyseren het risicobeheer van je bedrijf en bieden op maat gemaakte oplossingen, zelfs voor sites in het buitenland.

KNSF07778

Diepgaande audits van alle bedrijfslocaties

Technische preventierapporten opgesteld door onze eigen experts

Op maat gemaakte polissen, ook voor internationale bedrijven

Meer dan tien jaar ervaring in property

Uitgebreid internationaal netwerk van verzekeringspartners

Identificeer de risico's voor je bedrijf

Het in kaart brengen van de risico's voor jou als ondernemer en voor je bedrijf is een ingewikkelde taak. Onze specialisten werken graag samen met jou en je bedrijf om een Business Continuity Plan op te stellen. In dit voorbereidende handboek beschrijven we welke risico's je bedrijf loopt en hoe een snelle, efficiënte en gerichte herstart kan plaatsvinden bij grote schade.

Onze uitgebreide kennis stelt ons in staat om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die aangepast zijn aan de behoeften van je bedrijf.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jou en je bedrijf? Onze specialisten staan klaar om samen met jou aan de slag te gaan.

Ver­ze­ke­rings­op­los­sin­gen voor bedrijfscontinuïteit

Klas­sie­ke brandverzekering

Brand kan onverwacht ontstaan, door onachtzaamheid of door technische gebreken. Bescherm jouw bedrijf tegen brandschade met een klassieke brandverzekering van Vanbreda Soenen.

Wat houdt een klassieke brandverzekering in?

Een klassieke brandverzekering dekt enkel de specifiek vermelde risico's. Het is aan de verzekerde om aan te tonen dat het om een gedekt schadegeval gaat.

Naast brandschade kan de verzekering ook andere risico's dekken, zoals wateroverlast, elektrische schade en andere soorten schade.

Polis Alle risico’s

Steeds meer bedrijven kiezen voor een all-riskformule. Met een polis Alle Risico's van Vanbreda Soenen bescherm je jouw onderneming tegen elk type schade of verlies.

Wat houdt een polis Alle risico's in?

Alles is verzekerd, behalve wat uitdrukkelijk uitgesloten is, zoals bijvoorbeeld oorlogs- of nucleaire risico's. Een groot voordeel van deze formule is de omkering van de bewijslast. Elke schade is gedekt, tenzij de verzekeraar aantoont dat het een uitsluiting betreft.

Ver­ze­ke­ring bedrijfsschade

Een verzekering bedrijfsschade is een ideale aanvulling op de brandverzekering. Het vergoedt de financiële verliezen die jouw bedrijf oploopt door risico's die verzekerd zijn in de brandpolis. Een brandverzekering dekt de materiële schade, een verzekering bedrijfsschade dekt de financiële gevolgschade.

Vang margeverlies op

Brand, wateroverlast of een ander soort schade kan het productieproces vertragen of zelfs tijdelijk stilleggen. Hierdoor daalt de omzet, maar de vaste kosten blijven op hetzelfde niveau. Dit heeft invloed op de winstmarge en kan de gezondheid van jouw bedrijf in gevaar brengen.

De verzekering bedrijfsschade vangt dit margeverlies op. De polis waarborgt gedurende een vooraf bepaalde periode de verliezen van jouw bedrijfsresultaat.

Houd het financiële niveau van jouw bedrijf op peil

Met een polis bedrijfsschade van Vanbreda Soenen beschik je over een financieel vangnet dat het margeverlies dekt, zodat het financiële niveau van jouw onderneming op peil blijft alsof de schade niet heeft plaatsgevonden.

Brandpreventie voor bedrijven met een Corporate Loss Prevention Manual (CLPM)

Zoek je een brandpreventiebeleid op bedrijfsniveau? Onze specialisten bij Vanbreda Soenen werken samen met jouw onderneming aan een Corporate Loss Prevention Manual. In deze op maat gemaakte gids beschrijven we alle aandachtspunten en acties. We nemen hierbij in acht:

- Algemene preventiestrategie

- Beveiligingsmaatregelen: rookmelders, sprinklers, enz.

- Menselijke factoren: training, orde en netheid, enz.

Het ontstaan van een CLPM

Elke bedrijfslocatie ondergaat een uitgebreide audit om een CLPM op maat van jouw onderneming op te stellen. Dit document bevat alle eisen met betrekking tot brandpreventie en dient als richtlijn voor al jouw vestigingen. De eisen worden altijd in overleg met het bedrijf opgesteld.

Wie profiteert van een CLPM?

Een CLPM is nuttig voor grote ondernemingen met vestigingen in binnen- en buitenland. Het stelt de minimale norm voor al jouw bedrijfslocaties, waardoor het brandpreventiebeleid op alle locaties uniform is. Dit heeft 3 voordelen voor jouw onderneming:

  • Garandeert bedrijfscontinuïteit
  • Identificeert gerichte investeringsbehoeften
  • Houdt verzekeringspremies onder controle

Ver­ze­ke­ring Alle risico’s elektronica

Elektronische apparaten en systemen zijn essentieel voor jouw bedrijf. Het aanvullen van jouw brandverzekering met een verzekering Alle Risico’s Elektronica (ARE) is zeker geen overbodige luxe. De polis dekt alle schade aan elektronisch kantoormateriaal, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten.

Machi­ne­breuk­ver­ze­ke­ring

Naast elektronica zijn machines een cruciaal onderdeel van een onderneming. Als deze niet goed functioneren, heeft dit directe gevolgen voor jouw bedrijf. Wist je dat menselijke fouten de voornaamste oorzaak zijn van falende machines? En deze schade valt meestal niet onder de fabrieksgarantie. De oplossing: een machinebreukverzekering. De polis waarborgt alle beschreven voorwerpen tegen onvoorziene schade.

CTA Image

Van­b­re­da Soe­nen is er voor jou.

Neem nu contact op!

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we je helpen?

Naam
Consent 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.