Over Vanbreda Soenen

Over Vanbreda Soenen

Met meer dan 90 jaar ervaring op de teller, vind je in Vanbreda Soenen een partner die meegroeit met jouw bedrijf, outside the box denkt en proactief handelt. Onze regionale verankering en het persoonlijk contact zijn voor ons van cruciaal belang.

DSC90274 bright crop

Opgericht in 1932 en hoofdzakelijk gestart als autoverzekeraar groeiden we uit tot een polyvalent verzekeringskantoor in de Westhoek die de lokale ondernemers, zelfstandigen en particulieren met raad en daad bijstaat. Sinds januari 1997 nemen wij ons onderdak in het volledig gerestaureerd pand in Poperinge.

In 2021 zorgden we voor nog meer lokale verankering en gingen we een partnership aan met Bart Verduyn en Claude Van Marcke. Hierdoor kun je ons ook terugvinden in Roeselare.

Stilstaan is achteruitgaan, daarom kozen wij er in 2022 voor om ons aan te sluiten bij Vanbreda Risk & Benefits, de grootste Belgische verzekeringsmakelaar. Dit brengt ons in een unieke marktpositie waarvan onze klanten elke dag de vruchten plukken.

We combineren de voordelen van een échte regionale makelaar met de slagkracht en expertise van de marktleider in België.

Niet alleen zorgt Vanbreda Risk & Benefits er voor dat wij beroep kunnen doen op hun onderhandelingskracht en kennis. Zij ontzorgen ons ook op vlak van finance, legal, marketing en HR. Hierdoor kunnen wij ons 100% focussen op wat écht belangrijk is: de bescherming van jou en jouw onderneming.

DSC90152
Bij Vanbreda Soenen zijn we een partner die meegroeit met elke persoon, gezin of onderneming. Onze lokale verankering en aanwezigheid zorgt ervoor dat we onze klanten zo optimaal mogelijk kunnen servicen.
Kenneth Rommens • Bestuurder, Vanbreda Soenen

Onze mis­sie & ons succes

De overtuiging dat elke persoon en elke onderneming recht heeft op de best mogelijke verzekeringsoplossing staat centraal in de missie van Vanbreda Soenen. Om die belofte in een snel veranderende wereld waar te maken, moeten we onze werking en organisatie voortdurend vernieuwen.

De manier waarop we onze jarenlange expertise en ervaring, met de meest uiteenlopende risico’s en sectoren, vertalen naar een persoonlijke aanpak in combinatie met de nieuwste technologie vormt de basis van ons succes.

Ver­ze­ke­rings­op­los­sin­gen op maat

Wij nemen de tijd om naar jou te luisteren en de noden van je organisatie te begrijpen en in beeld te brengen. Die persoonlijke aanpak resulteert in unieke maatwerkoplossingen zodat risico’s optimaal gedekt zijn.

Cor­rec­te premies

Onze ijzersterke marktpositie maakt het mogelijk om de beste voorwaarden voor jou te onderhandelen en polissen op te stellen aan uiterst scherpe premies. Ook voor oplossingen op maat geniet je van correcte premies.

No-non­sen­se aanpak

Met onze methodologische aanpak volgen we de zaken heel nauwgezet op. We komen onze beloftes na, werken proactief en doen aan risicopreventie. Bij schade reageren we snel en adequaat.

Hecht part­ner­ship

Onze medewerkers staan steeds voor jou klaar. Zij nemen de tijd om jou en je bedrijf te leren kennen. Dankzij deze persoonlijke aanpak ontstaat er een hechte band met onze cliënten.

Nieuw­ste technologie

We investeren in digitale tools om de afhandeling van schadeclaims te versnellen. Met behulp van moderne digitale hulpmiddelen evolueren wij mee met jouw organisatie en bieden wij ook oplossingen voor nieuwe verzekeringsuitdagingen.

Snel­le scha­de­re­ge­ling in bin­nen- en buitenland

Wij staan steeds in nauw contact met onze klanten en zetten alles op alles om schade correct en snel te regelen in jouw belang. Onze efficiëntie bij schadeafhandeling is uitzonderlijk.

I Stock 1222764950

Mybro­ker: onli­ne plat­form voor jouw polissen

Met Mybroker heb je online toegang tot jouw  verzekeringspolissen. Een platform speciaal ontwikkeld voor jou.

  • Toegang tot je dossiers, waar je ook bent
  • Makkelijke en veilige raadpleging 
  • Opvraging van je verzekeringspolissen

Onze mede­wer­kers zijn onze groot­ste troef

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Dankzij hun inzet en knowhow groeide Vanbreda uit tot een toonaangevende verzekeringspartner in de Benelux.

Exper­ti­se op hoog niveau

Meer dan 15 medewerkers wenden hun expertise aan om onze klanten te adviseren op vlak van risicobeheer, verzekeringsoplossingen en employee benefits. Hun vakkennis maakt het mogelijk om voor elke unieke situatie een gepaste oplossing te vinden.

Fami­li­aal karakter

Als onafhankelijke makelaar in handen van familiale aandeelhouders hebben wij niet enkel een sterk verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van onze cliënten, maar ook ten opzichte van onze medewerkers en van de maatschappij.

Klant­ge­richt

Wij streven naar het opbouwen van langdurige relaties gebaseerd op een hechte samenwerking. Die duurzame relaties met onze klanten creëren een sterke band en dat resulteert dan weer in sterke resultaten in klanttevredenheidsenquêtes.

Voort­du­ren­de ontwikkeling

Onze medewerkers blijven zich ontplooien om altijd de gepaste oplossingen voor te stellen en updates door te voeren aan polissen waar nodig. We houden innovaties en veranderingen nauwlettend in de gaten en staan mee aan de wieg van het ontwikkelen van nieuwe verzekeringsoplossingen.

Focus op stabiliteit

Met trots vermelden wij dat Vanbreda Soenen een retentiegraad van meer dan 98% heeft. Wij investeren in onze mensen en hun ontwikkeling. Samen zorgen wij voor een stabiele werkomgeving zodat onze focus volledig op jouw business ligt.

Duur­zaam­heid is key

Als toonaangevend bedrijf vinden we samen met Vanbreda Risk & Benefits het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de maatschappij, het milieu, de economie en het welzijn van onze werknemers. Daarom is duurzaam ondernemen al jarenlang een bewuste keuze. Hiervoor richten wij ons op de 3 pijlers: mens, milieu en maatschappij.

Mens

Wij ondersteunen het fysieke en mentale welzijn van onze medewerkers door opleidingen aan te bieden, een kwalitatieve werkomgeving te voorzien, evenementen te organiseren en een bedrijfsethiek te hanteren gebaseerd op wederzijds respect.

Mili­eu

Bij Vanbreda Soenen streven we naar een integraal groen bedrijfsbeleid. 100% groene stroom in onze kantoren, een groen wagenpark en een optimaal afvalbeheer zijn slechts het tipje van de ijsberg.

Maat­schap­pij

Bij Vanbreda Soenen zetten we ons in voor goede doelen en onze medewerkers nemen deel aan vrijwilligersactiviteiten om sociale organisaties te steunen. We zetten ons actief samen in om kwetsbare sectoren en personen een duwtje in de rug te geven.

Silver medal Eco Vadis

Duur­zaam­heids­in­span­nin­gen beloond

Inzetten op duurzaamheid is essentieel om vandaag én in de toekomst slim zaken te doen. Onze klanten verwachten dat we inspanningen leveren en dat we er transparant over communiceren. Dat duurzaamheid intussen verankerd is in onze bedrijfsstrategie, levert ons deze twee erkenningen op.

  • De Silver Medal van EcoVadis: onze best presterende duurzaamheidsthema's zijn milieu, ethiek en arbeids- en mensenrechten. Duurzame aankoop is één van de focusgebieden waarvoor we een concreet actieplan hebben opgesteld. Onze scorekaart is beschikbaar op aanvraag.
CTA Image

Van­b­re­da Soenen

De verzekeringspartner met een hart voor jou en je organisatie. Wij behartigen jouw belangen wereldwijd met passie, expertise en overtuiging.