Werknemers

Optimaliseer de bescherming van je medewerkers met op maat gemaakte polissen

Bedrijven en organisaties erkennen meer dan ooit de waarde en impact van hun medewerkers, die bijdragen aan het succes van het bedrijf. De extralegale verzekeringen die je verplicht of optioneel voor je personeel kunt aanbieden, worden steeds belangrijker in het totale beloningspakket. Vanbreda Soenen helpt je bij het samenstellen van een inhoudelijk en financieel geoptimaliseerd verzekeringspakket, afgestemd op je bedrijf en je werknemers.

MASF26609

Exclusief verzekeringsconcept "We Care" voor persoonlijke verzekeringen

Brede expertise in Employee Benefits

Uitgebreide dekkingen tegen scherpe premies

Personenverzekeringen op internationaal niveau

Op maat gemaakte polissen met eigen clausules

Employee Benefits: Bescherm je menselijk kapitaal

Employee Benefits zijn de extralegale voordelen die jij als werkgever aanbiedt aan je medewerkers om hen beter te beschermen tegen financiële risico's als gevolg van pensionering, ziekte, ongeval of overlijden. Als werkgever heb je een zorgplicht ten aanzien van je werknemers. Deze Duty of Care geldt niet alleen tijdens de werkuren, maar ook daarbuiten.

Met een aangepast verzekeringspakket:

  • Profileer je jezelf als werkgever op de arbeidsmarkt
  • Zijn je medewerkers volledig en correct verzekerd
  • Bescherm je je medewerkers beter en voordeliger

Vooral nu de War for Talent in volle gang is, mag een aangepast verzekeringspakket niet ontbreken in het beloningspakket. De vele mogelijkheden op het gebied van persoonlijke verzekeringen kunnen echter overweldigend zijn. Onze experts helpen je graag bij het samenstellen van je verzekeringspakket.

Uniek con­cept op de Bel­gi­sche markt: We Care”

Hui­di­ge situ­a­tie in kaart brengen

We inventariseren de bestaande verzekeringen voor de medewerkers van je bedrijf.

Ana­ly­se van alle dekkingen

We analyseren alle dekkingen, stellen actiepunten op en identificeren hiaten, overlappingen en onregelmatigheden.

Aan­be­ve­lings­rap­port opstellen

We stellen inhoudelijke en financiële optimalisaties voor en ontwikkelen, in overleg met jou, het ideale pensioen-, overlijdens- en invaliditeitsplan en andere oplossingen voor jouw bedrijf.

Moge­lijk vervolgtraject

We nemen de inhoudelijke aanpassingen van de bestaande verzekeringspolissen voor onze rekening en/of starten een marktconsultatie op voor de bestaande of gewenste persoonlijke verzekeringen. Wij kunnen je ook dagelijks ondersteunen bij het beheer van je verzekeringspakket.

Onze oplos­sin­gen

Groeps­ver­ze­ke­ring pen­si­oen en overlijden

Met een groepsverzekering pensioen zorg je ervoor dat je werknemers een extra pensioen opbouwen. Er zijn tal van opties voor aanvullende pensioenregelingen en verschillende financieringsmogelijkheden. Een compleet pensioenplan bevat ook een overlijdensdekking.

Hos­pi­ta­li­sa­tie­ver­ze­ke­ring

Een hospitalisatieverzekering beschermt je medewerkers, en eventueel hun gezinsleden, tegen de kosten van een ziekenhuisopname of een medische behandeling. 

Je kunt ook dekking voor bijstand opnemen in deze verzekering, bijvoorbeeld voor repatriëring en dringend medisch vervoer.

→ Een aanvullende ambulante kostenverzekering is een goede aanvulling op een hospitalisatieverzekering. Deze dekt verschillende ambulante kosten zoals consultaties bij artsen, medicijnen, tandzorg en kosten voor brillen.

Ver­ze­ke­ring gewaar­borgd inkomen

Langdurige afwezigheid kan grote financiële gevolgen hebben voor je werknemer. Beperk het verlies van inkomsten van een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is met een verzekering gewaarborgd inkomen.

Ver­ze­ke­ring arbeidsongevallen

Deze wettelijk verplichte verzekering omvat een aantal essentiële dekkingen voor je medewerkers en jobstudenten, waaronder:

  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
  • Blijvende arbeidsongeschiktheid
  • Overlijden
  • Medische kosten
  • Kosten voor (schade aan) prothesen

Uitbreidingen op de wettelijke dekkingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld voor telewerk, opdrachten in het buitenland en evenementen.

Arbeidsongevallen

Ver­ze­ke­ring exce­dent arbeidsongevallen

Deze dekking vult de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering aan. De wetgever beperkt vergoedingen tot een wettelijk loonplafond. Als bedrijf kun je de dekkingen ook zelf bepalen. Dit leg je vast in een verzekering excedent arbeidsongevallen.

Ver­ze­ke­ring privéleven

Het onderscheid tussen een activiteit tijdens het werk of het privéleven is soms onduidelijk. Wat als je werknemer tijdens een zakenreis wordt aangereden terwijl hij voor het werk even gaat joggen? Voorkom discussie en geef je werknemer een extralegaal voordeel met een verzekering privéleven. Je kunt ook hier het vergoedingssysteem zelf samenstellen.

Ver­ze­ke­ring inter­na­ti­o­na­le mobiliteit

Er zijn diverse manieren waarop internationale tewerkstelling kan plaatsvinden, waardoor bedrijven hun medewerkers in het buitenland kunnen inzetten. Afhankelijk van de aard van de tewerkstelling, zoals expatriëring, zakenreizen, split salary of detachering, is een specifieke verzekeringsoplossing vereist.

Per­so­nen­ver­ze­ke­ring op inter­na­ti­o­naal niveau

Denk er ook aan om de buitenlandse entiteiten van je onderneming te betrekken bij het optimaliseren van de personenverzekeringen. Op deze manier zorg je ervoor dat alle medewerkers, zowel in het binnen- als buitenland, kunnen profiteren van een vergelijkbare dekking.

Infor­ma­tie­plicht ziek­te­ver­ze­ke­rin­gen voor werkgevers

De wet Verwilghen (of de wet op de ziekteverzekeringsovereenkomsten) legt je als werkgever een dubbele informatieplicht op in verband met een ziekteverzekering. Deze informatieplicht betreft de mogelijkheid tot individuele voortzetting en de mogelijkheid tot voorfinanciering.

CTA Image

Bescherm je mede­wer­kers met een geop­ti­ma­li­seerd ver­ze­ke­rings­pak­ket voor loka­le bedrijven

Vanbreda Soenen maakt deel uit van de grootste onafhankelijke Belgische verzekeringsmakelaar en risicoconsultant. Samen garanderen wij overal ter wereld dezelfde service en dekking.

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we je helpen?

Naam
Consent 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.