Bouw & vastgoed

Vereenvoudig de verzekering van je bouwproject met een algemene benadering

Aannemer, bouwheer, architect, studiebureau, leverancier of producent, elk heeft zijn eigen verantwoordelijkheid binnen een bouwproject. Iedere partij neemt afzonderlijk een verzekeraar in de hand. Helaas zijn de dekkingen op deze manier onderling niet goed op elkaar afgestemd. Bij schade op de werf ontstaat al gauw de vraag: wie is er verantwoordelijk? Een algemene benadering van bouwrisico's zorgt voor duidelijkheid en ontzorging.

DIGF02530

Advies van A tot Z

Polissen aangepast aan je project

Snelle en efficiënte afhandeling van schadegevallen

Breed nationaal en internationaal netwerk van verzekeraars

FMKF001729

Com­plexe risi­co’s & ver­plich­te verzekeringen

Een bouwproject brengt veel verschillende partijen samen, wat de nodige uitdagingen met zich meebrengt:

 • Het gaat gepaard met complexe risico's die mogelijk grote schade kunnen veroorzaken.
 • Daarnaast zijn er veel wettelijk verplichte verzekeringen en vergunningen aan gekoppeld.
 • Bouw je in het buitenland? Dan dien je ook daar te voldoen aan alle regelgevingen.

Al snel ontstaat er een wirwar van verzekeringen, vergunningen en regelgevingen die moeilijk te doorgronden zijn. Een algemene benadering biedt de oplossing.

Advies van A tot Z afgestemd op je bouwproject

Onze experts bij Vanbreda Soenen combineren kennis van alle aspecten van de bouwsector. We beschouwen een project in zijn geheel en begeleiden je bedrijf bij elk aspect: van ontwerp en vergunning tot financiering en uitvoering. We staan aan je zijde, nog vóór de eerste steenlegging en tot de garanties voor je voltooide installaties.


 • Bovendien bieden wij ook:
 • Investeringsadvies bij bouw- en verbouwingsprojecten over regelgevingen en eisen van de brandverzekering
 • Eigen polisopstelling met aandacht voor gunstige clausules
 • Zorgvuldige opvolging van verzekerde bedragen
 • Advies bij het opstellen van contracten en bij verzekeringsplicht van bouwprojecten
 • Analyse van huur- en verhuurcontracten
 • Advies voor het opstellen van een correct verzekeringsverhaal tussen bouwheer, aannemer en architect
 • Analyse van verkoopsvoorwaarden in relatie tot aansprakelijkheid

Onze oplos­sin­gen

ABR-ver­ze­ke­ring

Bezig met werkzaamheden? Een ABR-verzekering biedt zekerheid. Op een bouwterrein bestaat voor alle betrokken partijen het risico om schade te veroorzaken. Maar wie is er aansprakelijk bij schade door onvoorziene gebeurtenissen of menselijke fouten? Al snel geven de betrokken partijen elkaar de schuld.

Het is voor elke partij van belang dat de werkzaamheden na een schadegeval snel hervat kunnen worden. De verzekering Alle Bouwplaats Risico’s, oftewel ABR-verzekeringspolis, dekt alle partijen en maakt de discussie over verantwoordelijkheid overbodig.

Omdat elk project uniek is, wordt een ABR-verzekering altijd op maat gemaakt.

Ver­plich­te ver­ze­ke­ring voor tien­ja­ri­ge aansprakelijkheid

De verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid is essentieel. Deze polis dekt de aansprakelijkheid van architecten, aannemers en bouwpromotoren gedurende 10 jaar voor gebreken aan het bouwwerk die de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengen. De verzekering is verplicht in de bouwsector.

Daarnaast vinden er regelmatig aanpassingen plaats aan bestaande wetten. In 2019 werd bijvoorbeeld een nieuwe verzekeringsplicht geïntroduceerd voor bepaalde bouwactoren met betrekking tot hun beroepsaansprakelijkheid.

Her­nieuw­ba­re ener­gie: nieu­we risi­co’s en nieu­we oplossingen

Tot slot brengt de technische evolutie binnen hernieuwbare energie ook nieuwe uitdagingen met zich mee op verzekeringsgebied. De markt van hernieuwbare energie groeit snel. Zonnepanelen, laadpalen en batterijen zijn slechts enkele manieren voor bedrijven om groene energie op te wekken en op te slaan.

Het inschatten van nieuwe risico's en deze omzetten naar een verzekeringspolis vereist de nodige expertise. Hier maakt Vanbreda Soenen het verschil. We breiden onze kennis en ervaring voortdurend uit en doen hiervoor een beroep op ons netwerk van nationale en internationale verzekeringsmakelaars.

Onze experts staan klaar om ook jouw bedrijf te begeleiden bij de uitdagingen op het gebied van hernieuwbare energie.

Dicht de gaten in de bouwverzekering van je project

Al deze uitdagingen zijn slechts het topje van de ijsberg. Tal van andere verzekeringen zijn van belang bij elk project. Denk aan verzekeringen over aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, wagenpark en andere noodzakelijke polissen.

Door de veelheid aan polissen ontstaan er gaten in de verzekering van je bouwproject.

Een voorbeeld als illustratie:

Als bouwheer sluit je een ABR-polis af die materiële schade en aansprakelijkheid dekt voor alle betrokken partijen. Maar de aannemer, architect en het studiebureau hebben elk hun eigen verzekering voor beroepsaansprakelijkheid.

Sector Bouw Ilustratie
HKF00269

Bij Vanbreda Soenen analyseren onze bouwspecialisten de verschillende dekkingen. Eerst bestuderen we alle polissen van elke partij:

 • Hoe is elke partij verzekerd?
 • Hoe moet elke partij verzekerd zijn voor dit specifieke project en type bouw?
 • Hoe werken de verzekeringspolissen samen? Zijn er hiaten?

Na deze analyse zorgt ons team ervoor dat de individuele dekkingen beter op elkaar aansluiten. Dit levert 3 grote voordelen op:

 1. Elke partij weet waar ze aan toe is
 2. Iedereen weet wat er moet gebeuren bij schade, wie voor wat verantwoordelijk is
 3. Dit maakt het mogelijk om aanzienlijke premiekortingen toe te kennen. Een win-win voor elke partij.

Houd het overzicht en bescherm je bedrijf tegen onder- of oververzekering van je bouwproject met een alomvattende aanpak. Onze werkwijze is uniek; geen enkele andere makelaar biedt je deze mogelijkheid.

Dankzij onze expertise, een algemeen plan van aanpak en samenwerking met internationale verzekeringspartners kunnen we voor elk project polissen op maat bieden. Dit geldt ook voor grootschalige projecten, zowel nationaal als internationaal.

CTA Image

Bescherm jezelf en jouw bedrijf tegen aansprakelijkheidsrisico’s

Onze experts bij Vanbreda Soenen onderzoeken graag de mogelijkheden voor jouw bedrijf. Met op maat gemaakte polissen zorgen wij voor de best mogelijke dekking, ook in het buitenland.

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we je helpen?

Naam
Consent 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.