Infrastructuurwerken vragen een modern verzekeringsbeleid: vier toekomstgerichte transformaties

De verzekeringssector is constant in beweging en zet de nodige stappen om bouwbedrijven in de toekomst nog beter te kunnen bedienen. Peter Anckaert, Senior Broker bij Vanbreda Risk & Benefits, zet vier belangrijke transformaties op een rij.

YTF00464

1. Ervaring combineren met nieuw talent

In een wereld die almaar sneller verandert, maken enkel verzekeraars die soepel kunnen schakelen kans om het tempo van hun klanten te volgen. Ook qua personeel. “Risk engineers in onze sector hebben vaak al heel wat jaren op de teller, waardoor ze diepgaande expertise en ervaring hebben opgebouwd. Continu bijscholen over onder meer nieuwe technologieën is evenwel essentieel om een antwoord te bieden op de actuele en toekomstgerichte verzekeringsuitdagingen van bouwbedrijven.” Maar ook het aantrekken van talenten uit volledig andere domeinen zal zijn vruchten afwerpen: mensen die vertrouwd zijn met de nieuwste technologieën en ontwikkelingen inzake databeheer, financieel management, communicatie, gezondheid, mobiliteit, klimaat, ...

2. Innovatie inzetten om business beter te begrijpen

Veel verzekeraars houden zich bezig met innovatie om nieuwe producten aan de man te brengen. “Als Vanbreda moedigen wij verzekeraars aan om die innovatie ook in te zetten om de business van onze gemeenschappelijke klanten beter te begrijpen. Hoe zien de activiteiten van die bedrijven eruit? Hoe werken de nieuwe technologieën, machines en bevoorradingsketens? Dat is allemaal behoorlijk ingewikkeld en beklemtoont het belang van een goed verzekeringsbeleid.”

3. Samen vooruitkijken

Heel wat infrastructuur zal de komende jaren opgewaardeerd worden. Maar geld is niet onbeperkt en zal alleen aangewend worden voor infrastructuur die futureproof is op vlak van duurzaamheid. Vóór elk bouwproces moet nagedacht worden over hoe lang iets moet meegaan en wat er gebeurt wanneer die termijn overschreden is. “Hoe vervangen we de verouderde infrastructuur? Wat kan hergebruikt worden? Hoe en waar saneren we het afval? Welk budget dienen we hiervoor te reserveren? Dat is een trend die we steeds vaker zien opduiken. En dus moeten we met z’n allen vooruitkijken en denken op de lange termijn: wat binnen 20, 30 of 40 jaar?”

4. Klanten belonen voor geleverde inspanningen

De verzekeringsmarkt is de voorbije jaren enorm verhard. Vele bedrijven leveren vandaag grote inspanningen om te voldoen aan alle eisen opgelegd door verzekeraars om nog een goede verzekering te kunnen afsluiten. “We pleiten daarom bij verzekeraars om klanten hierin tegemoet te komen: beloon hen met lagere premies, langere engagementen en betere voorwaarden.”

Gere­la­teer­de berichten

MAMF01674

Duur­zaam­heid en tech­no­lo­gie wor­den code­woor­den om infra­struc­tuur­wer­ken goed te verzekeren

Bouw en vastgoed
30.01.2024

Ook in het kader van infrastructuurwerken groeit het belang van duurzaamheid zienderogen. Zowel voor bouwbedrijven als de verzekeringssector is het zaak om mee te zijn met de nieuwste technologische ontwikkelingen en er een langetermijnvisie op na te houden, zegt Peter Anckaert, Senior Broker bij Vanbreda Risk & Benefits. “Voor elke speler in de bouwsector ontwikkelen we verzekeringsoplossingen die mee evolueren met hun visie en de noden.”

Lees meer
Lees meer over Duurzaamheid en technologie worden codewoorden om infrastructuurwerken goed te verzekeren
UUF004456

Meer weten?

Als verzekeringspartner kunnen we ook jouw bouwbedrijf ondersteunen. Contacteer onze verzekeringsexperts voor advies en verzekeringsoplossingen op maat.