Het ambulant plan: een waardevol voordeel voor werkgevers en werknemers

Hoe zit het precies met de terugbetaling van kosten voor tandverzorging, een nieuwe bril of een scan? Je kan voor deze zogenaamde ‘ambulante kosten’ geen aanspraak maken op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds zorgt slechts voor een beperkte terugbetaling. Omdat ambulante kosten hoog kunnen oplopen, biedt 43% van de Belgische werkgevers vandaag al een ambulant plan aan dat aan deze kosten tegemoet komt. In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, vertelt verzekeringsexpert Bert Van den Broeck over het belang en de voordelen van deze verzekering voor werkgevers en werknemers.

14% van de Belgische gezinnen stelt medische verzorging uit omwille van financiële redenen.

In een land als België is dat een opvallend hoog cijfer, zeker als je kijkt naar de voorzieningen op vlak van sociale zekerheid en gezondheidszorg. Als werkgever kan je hierin tegemoetkomen dankzij een collectieve ambulante zorgverzekering. We durven stellen dat een ambulant plan de gezondheid van je werknemers bevordert. Het neemt de financiële drempel weg waardoor ze sneller professionele hulp zoeken en dus minder snel uitvallen op het werk.

Wat zijn ambulante kosten precies?

Een ambulant plan dekt alle kosten voor medische zorg die buiten het ziekenhuis gebeurt en niet door een hospitalisatieverzekering wordt (terug)betaald. Deze kosten worden ‘ambulante kosten’ genoemd. We onderscheiden twee types kosten:

  • Hoogfrequente, lage kosten: dit zijn kosten die vaak voorkomen maar waar het telkens om een laag bedrag gaat bv. een consultatie bij de huisarts, een medicijn bij de apotheek, sessies bij de kinesist, …
  • Laagfrequente, hoge kosten: dit zijn kosten die slechts sporadisch voorkomen maar meteen een fikse som bedragen zoals orthodontie of een tandimplantaat.

De terugbetaling van medische kosten via het ziekenfonds is beperkt.

Word je opgenomen in het ziekenhuis? Dan komt je hospitalisatieverzekering tussen om de kosten te vergoeden. Hetzelfde geldt voor een 30-tal ernstige ziekten zoals diabetes en kanker. Maar wat met alle andere ambulante kosten voor gezondheidszorg? Deze kunnen stevig oplopen en worden slechts gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds. Een ambulant plan kan uitkomst bieden voor de kosten die niet worden vergoed en dus voor rekening van de patiënt blijven.

Na terugbetaling van de mutualiteit blijkt 19% nog voor rekening van het gezin.

De opmars van het ambulant plan

Ongeveer 80% van de Belgische gezinnen heeft vandaag al een hospitalisatieplan. Een ambulant plan is nog niet zo ingeburgerd, maar aan een sterke inhaalbeweging bezig. Dat bewijzen deze cijfers over het aandeel bedrijven in onze portefeuille met een ambulant plan: 14% in 2011, 34% in 2021 en 43% in 2023.

De waarde van een ambulant plan zal in de toekomst nog verder toenemen. Opnames in het ziekenhuis worden steeds korter en een steeds groter deel van de medische kosten valt buiten de ziekenhuisfactuur. Hiervoor kan je je ambulant plan aanspreken.

De vele voordelen voor elke medewerker

Elke medewerker heeft te maken met ambulante kosten, waardoor ook elke persoon de voordelen van een ambulant plan ervaart:

  • Directe besparing: Als je weet dat bij een gezin gemiddeld 50 euro per maand in aanmerking komt voor een ambulant plan, dan is het financieel voordeel voor je medewerkers meteen duidelijk.
  • Geen wachttijden of medische screening: Via een collectief plan vermijden medewerkers lange wachttijden en medische screenings die wel van toepassing zijn bij een individuele verzekering.
  • Preventie: Een ambulant plan verlaagt de drempel tot medische zorg en stimuleert om meer aan preventieve mentale en fysieke gezondheidszorg te doen. Zoals een gesprek met een psycholoog, vaak zelfs mogelijk via teleconsultatie.

Gemiddeld €50 per maand komt in aanmerking voor een ambulant plan.

Kostenplaatje voor jouw organisatie

Als werkgever zit jij aan het stuur: je kan een plan op maat aanbieden volgens de wensen en budget van jouw organisatie. Zo kan je een beperkte dekking afsluiten of net een full option plan aanbieden, waar behalve algemene medische zorg ook tand- en/of optische zorg verzekerd is. Je kan behalve je medewerkers ook hun gezinsleden mee opnemen. Ten slotte kan je ook kiezen voor terugbetaling tot een bepaald maximumbedrag per jaar of telkens een bepaald percentage van de ingediende kosten.

Een slimme investering voor elke werkgever

Als organisatie zet je in op gezondheid en welzijn van werknemers, zodat ze zich goed voelen en de beste versie van zichzelf kunnen zijn. Een ambulante kostenplan is de ideale manier om de toegang tot zorg voor hen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Tegelijkertijd kan het een extra middel zijn in de war for talent.

Gere­la­teer­de berichten

Beeld xavier en jc

Video­pod­cast — Trans­port & logistiek

Videopodcast
17.01.2024

De transport- en logistieke sector is een essentieel onderdeel van de Belgische economie. Hoe kan je jouw chauffeurs met een gerust gemoed de baan op sturen? En ben je je voldoende bewust van de aansprakelijkheid die je als bedrijf aangaat, bijvoorbeeld wanneer je goederen in bewaring neemt? In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, zoomen we in op de verzekeringsuitdagingen voor transportbedrijven en logistieke dienstverleners. Verzekeringsexpert Jean-Christophe Demeure vertelt over de bekende en nieuwe risico’s. Ook de switch naar digitalisering en hernieuwbare energie in deze sector komt aan bod.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Transport & logistiek
Eli youtube snippet

Video­pod­cast — Bouwsector

Videopodcast
17.08.2023

De bouwsector evolueert continu. De meeste bouwprojecten en infrastructuurwerken worden niet alleen groter, de bouwrisico’s worden ook complexer. Een goede samenwerking wordt hierdoor alsmaar belangrijker. Met zoveel betrokken partijen is het soms moeilijk scherp te stellen wie waarvoor verantwoordelijk is. In deze nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, vertelt collega Eli Hemelaer over de evoluties en uitdagingen in de bouwsector. Als verzekeringsexpert in bouwrisico’s pleit hij voor een geïntegreerde verzekeringsaanpak die maximale transparantie garandeert voor elke bouwpartij.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Bouwsector
Pexels monstera 5331211

Men­taal wel­zijn bevor­de­ren: ver­laag de drem­pel voor al jouw medewerkers

Gezondheidszorg
13.07.2023

Het bewustzijn over de waarde van mentaal welzijn groeit in onze samenleving en ook op de werkvloer. Als werkgever kan je een belangrijke rol spelen in de proactieve ondersteuning van de mentale gezondheid van jouw medewerkers. Evelyne Lauwers, Expert Health Care legt uit hoe een geïntegreerd welzijnsaanbod jouw huidig en toekomstig menselijk kapitaal in zijn kracht zet.

Lees meer
Lees meer over Mentaal welzijn bevorderen: verlaag de drempel voor al jouw medewerkers
JOSEF03187

Zorg voor een ver­snel­de re-inte­gra­tie met een pas­send traject

Gezondheidszorg
08.06.2023

Volgens de laatste cijfers telt ons land een half miljoen mensen die arbeidsongeschikt zijn. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met bijhorende re-integratiebegeleiding raken steeds meer ingeburgerd en zijn ook effectief. Tot zeven op de tien medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, gaan na een re-integratietraject opnieuw aan de slag, vertelt Evelyne Lauwers, Expert Health Care bij Vanbreda Risk & Benefits.

Lees meer
Lees meer over Zorg voor een versnelde re-integratie met een passend traject

Gere­la­teer­de inzichten

Vanbreda S2 Foto website

Video­pod­cast — Ambu­lant plan

Videopodcast
23.02.2024

Hoe zit het precies met de terugbetaling van kosten voor tandverzorging, een nieuwe bril of een scan? Je kan voor deze zogenaamde ‘ambulante kosten’ geen aanspraak maken op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds zorgt slechts voor een beperkte terugbetaling. Omdat ambulante kosten hoog kunnen oplopen, biedt 43% van de Belgische werkgevers vandaag al een ambulant plan aan dat aan deze kosten tegemoet komt. In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, vertelt verzekeringsexpert Bert Van den Broeck over het belang en de voordelen van deze verzekering voor werkgevers en werknemers.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Ambulant plan