Hoe kan een transparante verzekeringsoplossing voordelig zijn voor elke bouwpartij?

De bouwsector evolueert continu. De meeste bouwprojecten en infrastructuurwerken worden niet alleen groter, de bouwrisico’s worden ook complexer. Een goede samenwerking wordt hierdoor alsmaar belangrijker. Met zoveel betrokken partijen is het soms moeilijk scherp te stellen wie waarvoor verantwoordelijk is. In deze nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, vertelt collega Eli Hemelaer over de evoluties en uitdagingen in de bouwsector. Als verzekeringsexpert in bouwrisico’s pleit hij voor een geïntegreerde verzekeringsaanpak die maximale transparantie garandeert voor elke bouwpartij.

Een complex samenspel van partners

Bouwverzekeringen zijn een complexe materie, niet in het minst door het aantal betrokken partijen. Elk bouwproject is een samenspel van architecten, studiebureaus, aannemers, onderaannemers, … Met allemaal hetzelfde doel: de bouw zo snel mogelijk succesvol afronden. Toch staan tegenstrijdige belangen een goede samenwerking soms in de weg. Het is daarom belangrijk om vooraf duidelijkheid te scheppen over de verantwoordelijkheden van elke partij. Want niet elke partij is verplicht om zich te verzekeren. Zo moet een architect bijvoorbeeld zijn beroepsaansprakelijkheid verzekeren, maar een aannemer dan weer niet.

Een architect moet zijn beroepsaansprakelijkheid verzekeren, een aannemer dan weer niet.

Eén verzekering voor alle bouwpartijen

Als makelaar hebben we zicht op alle facetten van het bouwproces en de bijpassende verzekeringen. Zo kunnen we elke bouwpartner tijdens het hele project optimaal bijstaan. Dit stelt ons in staat om de gemeenschappelijke belangen te behartigen en overlappingen in verzekeringen te vermijden.

Vanuit onze expertise raden we aan om één gezamenlijke verzekering uit te werken die alle betrokkenen bij een bouwproject beschermt. Deze aanpak zorgt niet alleen voor maximale gemoedsrust, het bevordert ook de snelheid en transparantie waarmee een schade wordt behandeld. De bouwheer kan hierin een trekkersrol spelen.

Bouwen in en aan de toekomst

De bouwsector innoveert aan een snel tempo. De introductie van nieuwe materialen en technieken, de ontwikkeling van nieuwe wetten om de verantwoordelijkheid van elke bouwpartner vast te leggen (bv. Wet Peeters-Borsus), nieuwe samenwerkingsverbanden die zich vormen, …

Bouwprojecten worden bovendien steeds complexer en technischer. Denk bijvoorbeeld aan openbare aanbestedingen voor grote infrastructuurwerken. Dit betekent veel nieuwe mogelijkheden maar ook nieuwe risico’s waarvoor de verzekeringssector oplossingen moet ontwikkelen.

Enkele uitdagingen:

  • De evolutie naar hernieuwbare energie

Er is de laatste jaren een duidelijke evolutie zichtbaar op het gebied van circulair bouwen en hernieuwbare energie. Een sprekend voorbeeld zijn de onshore en offshore windmolenparken die almaar dieper in de zee worden gebouwd. Daarnaast neemt het belang van battery storage toe. Dit komt neer op het bouwen van batterijen om opgewekte energie op te slaan wanneer er teveel energie wordt opgewekt. Deze relatief nieuwe tendensen vereisen een andere expertise, waardoor ook in de bouwsector een war for talent merkbaar is.

  • Impact van prijsschommelingen

De bouwsector is bijzonder gevoelig voor prijsschommelingen in energie, water en grondstoffen, wat ook een impact heeft op de verzekeringen. Het risico bestaat dat je daardoor over- of onderverzekerd bent. We stellen vast dat onderverzekering momenteel vooral dreigt voor promotoren. Zij worden zowel geconfronteerd met stijgende kosten van bouwmaterialen als de waarde van het gebouw die sterk toeneemt.

Prijsschommelingen kunnen leiden tot over- of onderverzekering.

Voor welke waarde je je als bouwpartner verzekert bij een bepaald project, is vaak moeilijk te bepalen. Zeker als het gaat om aansprakelijkheid, één van de meest belangrijke verzekeringsdekkingen. We raden je aan je te richten tot de bouwheer of Vanbreda voor advies over de te verzekeren kapitalen.

Meer weten?

Elk bedrijf in de bouwsector heeft te maken met steeds grotere risico's, grotere verzekerde kapitalen en grotere schades. De technische complexiteit neemt toe, waardoor ook de nood aan expertise toeneemt. Graag vrijblijvend verzekeringsadvies voor jouw onderneming? Maak hieronder gebruik van het contactformulier.

Gere­la­teer­de berichten

Videopodcast Marine

Video­pod­cast — Mari­tie­me verzekeringen

Videopodcast
12.04.2024

De dynamische en internationale sector van de maritieme verzekeringen omvat alles dat te maken heeft met het vervoer van passagiers per schip en van vracht via alle transportmiddelen: weg-, spoor-, lucht- en zeevervoer. Dit type verzekeringen is cruciaal om te zorgen dat de wereldwijde handel en logistiek vlot blijven lopen. In de nieuwste aflevering van onze videopodcast vertelt verzekeringsexpert Dirk Maes over het belang van een geschikte dekking voor elk bedrijf in de logistieke toeleveringsketen. Hij bespreekt ook de unieke positie van de Belgische markt en de uitdagingen waaraan de maritieme sector het hoofd moet bieden bij de transformatie naar een groenere toekomst.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Maritieme verzekeringen
Vanbreda S2 Foto website

Video­pod­cast — Ambu­lant plan

Videopodcast
23.02.2024

Hoe zit het precies met de terugbetaling van kosten voor tandverzorging, een nieuwe bril of een scan? Je kan voor deze zogenaamde ‘ambulante kosten’ geen aanspraak maken op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds zorgt slechts voor een beperkte terugbetaling. Omdat ambulante kosten hoog kunnen oplopen, biedt 43% van de Belgische werkgevers vandaag al een ambulant plan aan dat aan deze kosten tegemoet komt. In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, vertelt verzekeringsexpert Bert Van den Broeck over het belang en de voordelen van deze verzekering voor werkgevers en werknemers.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Ambulant plan
Beeld xavier en jc

Video­pod­cast — Trans­port & logistiek

Videopodcast
17.01.2024

De transport- en logistieke sector is een essentieel onderdeel van de Belgische economie. Hoe kan je jouw chauffeurs met een gerust gemoed de baan op sturen? En ben je je voldoende bewust van de aansprakelijkheid die je als bedrijf aangaat, bijvoorbeeld wanneer je goederen in bewaring neemt? In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, zoomen we in op de verzekeringsuitdagingen voor transportbedrijven en logistieke dienstverleners. Verzekeringsexpert Jean-Christophe Demeure vertelt over de bekende en nieuwe risico’s. Ook de switch naar digitalisering en hernieuwbare energie in deze sector komt aan bod.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Transport & logistiek
Beeld stephanie deneef voor website

Video­pod­cast — Inter­na­ti­o­na­le mobiliteit

Videopodcast
07.06.2023

Mobiliteit in ons land is in volle ontwikkeling. Er zijn verschillende factoren die impact hebben op hoe we ons met z’n allen verplaatsen. Onder meer de verdichting van onze steden, de switch naar hybride werk, de klimaatverandering, technologische vernieuwingen, … Hoe gaat jouw bedrijf om met alle nieuwe vormen van mobiliteit? En hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers zich zowel voor het werk als privé veilig kunnen verplaatsen? Onze in-house mobiliteitsexperts Stephanie Deneef en Geert De Krem loodsen je in deze aflevering van onze videopodcast ‘Succes Verzekerd’ doorheen de mobiliteitstrends en verzekeringsuitdagingen.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Internationale mobiliteit

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jouw onder­ne­ming helpen?

Naam
Consent 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.