Hoe beschermt de maritieme sector zich tegen (on)voorziene risico's?

De dynamische en internationale sector van de maritieme verzekeringen omvat alles dat te maken heeft met het vervoer van passagiers per schip en van vracht via alle transportmiddelen: weg-, spoor-, lucht- en zeevervoer. Dit type verzekeringen is cruciaal om te zorgen dat de wereldwijde handel en logistiek vlot blijven lopen. In de nieuwste aflevering van onze videopodcast vertelt verzekeringsexpert Dirk Maes over het belang van een geschikte dekking voor elk bedrijf in de logistieke toeleveringsketen. Hij bespreekt ook de unieke positie van de Belgische markt en de uitdagingen waaraan de maritieme sector het hoofd moet bieden bij de transformatie naar een groenere toekomst.

Het belang van marineverzekeringen wordt eens te meer duidelijk door incidenten zoals dat met de Ever Given, het schip dat enkele jaren geleden het Suezkanaal blokkeerde en zo de wereldwijde logistieke keten lam legde. Het kanaal bleef tien dagen lang geblokkeerd, goed voor een verzekeringsclaim ter waarde van ongeveer 600 miljoen dollar, de helft voor de schepen en de helft voor de vracht. Een dergelijke claim afhandelen is een lang en complex proces dat jaren kan duren. Zonder marineverzekering zouden eigenaars van vrachten of containers een gemiddelde waarborg moeten ondertekenen of een gemiddelde garantie moeten stellen voordat het transportbedrijf hun vracht of container zou vrijgeven.

Van graan tot brood

Als oudste verzekeringstype verschillen marineverzekeringen van traditionele verzekeringen. Ze zijn van nature internationaal en gebaseerd op een veelheid aan onderliggende contracten die vaak vallen onder buitenlandse wetgevingen of internationale verdragen. Goederen worden gekocht van een buitenlands bedrijf, per vrachtwagen of trein getransporteerd naar de verschepingshaven, op een schip geladen en naar de bestemmingshaven gevaren. Bij aankomst wordt de vracht gelost en opgeslagen in een havenloods tot ze naar de eindbestemming kan worden gebracht. Bij het traject van graan tot brood zijn heel wat partijen betrokken. Elke partij moet gedekt en verzekerd zijn om de correcte en tijdige levering van de goederen te garanderen.

Elk bedrijf in de logistieke toeleveringsketen moet voldoende verzekerd zijn om de correcte en tijdige levering van de goederen te garanderen.

Risicotypes

Elk bedrijf in de logistieke toeleveringsketen moet beoordelen in welke mate het bepaalde risico's (fysieke, maar ook contractuele en financiële) wil lopen. Transport- en internationale handelsbedrijven zijn vooral bezorgd om hun operationele handelsstromen en hun continuïteit als bedrijf. Hoe hoger de inzet, hoe groter de zorgen. De meeste bedrijven maken zich zorgen over situaties waarin verschillende belangen tegelijkertijd in gevaar kunnen komen, bijvoorbeeld natuurrampen zoals een aardbeving, een explosie in een haven, een terroristische aanslag of oorlogsaanval of een cyberaanval.

De positie van België in de marineverzekeringsmarkt

België heeft een unieke positie in de marineverzekeringsmarkt, vooral dankzij de haven van Antwerpen-Brugge. Deze Belgische sector is de twaalfde grootste ter wereld en heeft zijn eigen voorwaarden en een heel systeem met ervaren advocaten, taxateurs, marineverzekeringsagenten, makelaars en ook rechtbanken ontwikkeld die uiterst vertrouwd zijn met de beginselen van de marineverzekeringen. Alle actoren hebben een wereldwijd netwerk van vertegenwoordigers die hen helpen om lokale claims af te handelen en te voldoen aan lokale verzekeringsverplichtingen.

De uitdagingen van hernieuwbare energie en duurzaam transport

Onder impuls van de ambitie van de EU om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, evolueert de zeetransportsector naar duurzaamheid. Die shift heeft gevolgen voor de marineverzekeringen, die moeten worden aangepast om opkomende groene technologieën te dekken en te voldoen aan strenge milieuwetgeving. Verzekeraars zijn minder bereid om fossiele brandstoffen te dekken, terwijl alternatieve brandstoffen zoals LNG, methanol en waterstof terrein winnen. België speelt daarbij een voortrekkersrol in het waterstoftransport.

Om te voldoen aan de regels die de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft ontwikkeld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen tegen 2050, mag het zwavelgehalte van de brandstof voor schepen niet hoger zijn dan 0,5%.

Dankzij de CBAM-verordening zullen importeurs van goederen naar de EU ook worden belast als hun import te veel uitstoot veroorzaakt. Zo wordt hun uitstoot gecompenseerd en wordt oneerlijke concurrentie vermeden. Importeurs van bepaalde producten zoals cacao moeten aantonen dat de goederen die ze importeren niet afkomstig zijn van land dat werd ontbost.

De marineverzekeraars integreren die veranderingen in hun actuariële modellen, beoordelen uitstoot en passen polissen en premies aan om de risico's van nieuwe duurzame technologieën op te nemen. Ze spelen een cruciale rol om de naleving van de regelgeving en de fiscale transparantie met betrekking tot de transportafstanden van producten te garanderen.

Nieuwe trends, nieuwe risico's

Innovatieve technologieën brengen nieuwe soorten risico's met zich mee. Bij het zeetransport van elektrische wagens is er door de batterijen bijvoorbeeld een verhoogd brandrisico. Er zijn ook tal van andere factoren die momenteel de transportsector en dus de verzekeringsbehoeften ervan beïnvloeden:

  • Binnenvaart: in deze sector zien we steeds meer professioneel aangestuurde bedrijven op de markt komen. Dat gaat gepaard met aanzienlijke investeringen om een modal shift naar de binnenvaart te stimuleren en het gebruik van milieuvriendelijkere aandrijfsystemen aan te moedigen.
  • Technologische vooruitgang: oudere schepen worden vervangen door nieuwere en kwalitatievere schepen. We zien nu binnenschepen die zijn uitgerust met elektrische accu's en hybride aandrijfsystemen. Ook de semi-autonome scheepvaart, waarbij schepen op afstand worden bestuurd door een schipper in een controlekamer, wint terrein.
  • Geopolitieke impact: de marineverzekeringssector wordt sterk beïnvloed door geopolitieke conflicten, zoals die in Oekraïne en Gaza. Vaak worden in die conflicten aanvallen op de internationale handel ingezet als wapen. De handelsstromen worden dan verstoord, waardoor schepen moeten worden omgeleid en economische sancties worden opgelegd. Het wordt dus steeds belangrijker om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen.

Geleidelijk aan is de sector aan het overschakelen naar geavanceerdere trackingplatforms, zodat de vracht gedurende de volledige route kan worden gevolgd. Alle inspanningen die de logistieke kwaliteit verbeteren, leiden tot gunstigere verzekeringspremies.

Gespecialiseerde kennis is cruciaal

Marineverzekeringen, en hun complexe juridische en financiële context, zullen voortdurend blijven evolueren. Klanten zullen meer dan ooit baat hebben bij gespecialiseerd marineverzekeringsadvies om hun risico's beter te evalueren en te proberen ze te voorkomen of te beperken.

Gere­la­teer­de berichten

Aflevering 12

Video­pod­cast — Glo­bal Bene­fits Management

Videopodcast
07.06.2024

Via Global Benefits Management kan jouw organisatie eenvoudig wereldwijd een sterk employee benefits-pakket beheren. Deze gestructureerde, centrale aanpak zorgt voor een handig overzicht van alle benefits en geeft je de mogelijkheid om een aantrekkelijk pakket samen te stellen in de war for talent. Is de sociale zekerheid in één van de landen waar je een vestiging hebt onbestaand of te beperkt? Dan kan je je medewerkers via dit verzekeringspakket ook extra ondersteunen. Kristof Baertsoen, expert Employee Benefits, vertelt in de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd over de voordelen van Global Benefits Management.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Global Benefits Management
KBF00602

Mari­tie­me ver­ze­ke­rin­gen: wor­den uw ver­lie­zen gedekt door de aan­spra­ke­lijk­heids­dek­king van een der­de par­tij, door uw ver­ze­ke­ring scha­de en ver­lies, of door geen van beide?

Marine
02.04.2024

De recente botsing van het in Singapore geregistreerde containerschip MV Dali met de Francis Scott Key-brug in Baltimore was een van de grootste scheepvaartongelukken ooit. Het onderzoek naar de oorzaken is nog aan de gang, maar het is nu al duidelijk dat de economische verliezen enorm zullen zijn. Het ongeval zal een impact hebben op tal van verschillende partijen – vrachtbelangen, infrastructuureigenaars, vrachtafhandelaars, eigenaars of bevrachters van schepen en heel wat belangen die betrokken zijn bij de (zee)transportsector. Dat roept natuurlijk de vraag op welke rol verzekeringen kunnen spelen. Een belangrijk aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien, is het feit dat je er niet op kunt rekenen dat er altijd wel een aansprakelijke partij is wiens verzekering de verliezen zal dekken. Onze interne deskundigen Dirk Maes, Christiaan Ziccardi en Walter Justers delen enkele belangrijke inzichten.

Lees meer
Lees meer over Maritieme verzekeringen: worden uw verliezen gedekt door de aansprakelijkheidsdekking van een derde partij, door uw verzekering schade en verlies, of door geen van beide?
Vanbreda S2 Foto website

Video­pod­cast — Ambu­lant plan

Videopodcast
23.02.2024

Hoe zit het precies met de terugbetaling van kosten voor tandverzorging, een nieuwe bril of een scan? Je kan voor deze zogenaamde ‘ambulante kosten’ geen aanspraak maken op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds zorgt slechts voor een beperkte terugbetaling. Omdat ambulante kosten hoog kunnen oplopen, biedt 43% van de Belgische werkgevers vandaag al een ambulant plan aan dat aan deze kosten tegemoet komt. In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, vertelt verzekeringsexpert Bert Van den Broeck over het belang en de voordelen van deze verzekering voor werkgevers en werknemers.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Ambulant plan
Beeld xavier en jc

Video­pod­cast — Trans­port & logistiek

Videopodcast
17.01.2024

De transport- en logistieke sector is een essentieel onderdeel van de Belgische economie. Hoe kan je jouw chauffeurs met een gerust gemoed de baan op sturen? En ben je je voldoende bewust van de aansprakelijkheid die je als bedrijf aangaat, bijvoorbeeld wanneer je goederen in bewaring neemt? In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, zoomen we in op de verzekeringsuitdagingen voor transportbedrijven en logistieke dienstverleners. Verzekeringsexpert Jean-Christophe Demeure vertelt over de bekende en nieuwe risico’s. Ook de switch naar digitalisering en hernieuwbare energie in deze sector komt aan bod.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Transport & logistiek

Gere­la­teer­de inzichten

Aflevering 12

Video­pod­cast — Glo­bal Bene­fits Management

Videopodcast
07.06.2024

Via Global Benefits Management kan jouw organisatie eenvoudig wereldwijd een sterk employee benefits-pakket beheren. Deze gestructureerde, centrale aanpak zorgt voor een handig overzicht van alle benefits en geeft je de mogelijkheid om een aantrekkelijk pakket samen te stellen in de war for talent. Is de sociale zekerheid in één van de landen waar je een vestiging hebt onbestaand of te beperkt? Dan kan je je medewerkers via dit verzekeringspakket ook extra ondersteunen. Kristof Baertsoen, expert Employee Benefits, vertelt in de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd over de voordelen van Global Benefits Management.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Global Benefits Management
Videopodcast Marine

Video­pod­cast — Mari­tie­me verzekeringen

Videopodcast
12.04.2024

De dynamische en internationale sector van de maritieme verzekeringen omvat alles dat te maken heeft met het vervoer van passagiers per schip en van vracht via alle transportmiddelen: weg-, spoor-, lucht- en zeevervoer. Dit type verzekeringen is cruciaal om te zorgen dat de wereldwijde handel en logistiek vlot blijven lopen. In de nieuwste aflevering van onze videopodcast vertelt verzekeringsexpert Dirk Maes over het belang van een geschikte dekking voor elk bedrijf in de logistieke toeleveringsketen. Hij bespreekt ook de unieke positie van de Belgische markt en de uitdagingen waaraan de maritieme sector het hoofd moet bieden bij de transformatie naar een groenere toekomst.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Maritieme verzekeringen
Vanbreda S2 Foto website

Video­pod­cast — Ambu­lant plan

Videopodcast
23.02.2024

Hoe zit het precies met de terugbetaling van kosten voor tandverzorging, een nieuwe bril of een scan? Je kan voor deze zogenaamde ‘ambulante kosten’ geen aanspraak maken op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds zorgt slechts voor een beperkte terugbetaling. Omdat ambulante kosten hoog kunnen oplopen, biedt 43% van de Belgische werkgevers vandaag al een ambulant plan aan dat aan deze kosten tegemoet komt. In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, vertelt verzekeringsexpert Bert Van den Broeck over het belang en de voordelen van deze verzekering voor werkgevers en werknemers.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Ambulant plan
Beeld xavier en jc

Video­pod­cast — Trans­port & logistiek

Videopodcast
17.01.2024

De transport- en logistieke sector is een essentieel onderdeel van de Belgische economie. Hoe kan je jouw chauffeurs met een gerust gemoed de baan op sturen? En ben je je voldoende bewust van de aansprakelijkheid die je als bedrijf aangaat, bijvoorbeeld wanneer je goederen in bewaring neemt? In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, zoomen we in op de verzekeringsuitdagingen voor transportbedrijven en logistieke dienstverleners. Verzekeringsexpert Jean-Christophe Demeure vertelt over de bekende en nieuwe risico’s. Ook de switch naar digitalisering en hernieuwbare energie in deze sector komt aan bod.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Transport & logistiek