Hoe kan een landbouw- of productiebedrijf zich financieel beschermen tegen de impact van het veranderende klimaat?

In de vierde aflevering van onze podcast ‘Succes Verzekerd’ vertelt Veerle Geudens, expert in landbouw en klimaat, over klimaatrisico’s. Ze gaat dieper in op hoe landbouw- en productiebedrijven zich via een oogstverzekering kunnen beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

Je kan je bedrijf perfect verzekeren voor een mislukte oogst.

Anticipeer op de impact van klimaatveranderingen

Als het gaat om landbouwproductie, is er één belangrijke factor die volledig buiten onze controle ligt: het weer. De impact van overvloedige sneeuw, vrieskou, ijs, hagel, regen of droogte kan nefast zijn voor de landbouwoogst en de kwaliteit ervan. De voorbije jaren werden deze weerfenomenen overal ter wereld almaar extremer. Dit zorgde ervoor dat oogsten ook in ons land niet meer hetzelfde resultaat opleveren als vroeger. Hoe gaat jouw bedrijf hier proactief mee om? Weet dat onder meer een oogstverzekering soelaas kan bieden.

Met een herplantingsvergoeding kan je in een vroege fase ingrijpen.

Afbouw Vlaams Rampenfonds = introductie verzekeringsoplossing

De oogstverzekering is destijds ontwikkeld om land- en tuinbouwers financieel tegemoet te komen bij tegenvallende oogsten als gevolg van het klimaat. Een goede zaak, gezien de dekking via het Vlaams Rampenfonds verder afbouwt en op termijn vermoedelijk volledig verdwijnt. Om het belang van een financieel vangnet te benadrukken, voorziet de overheid voor deze doelgroep momenteel zelfs een financiële tussenkomst*. Gaat het om een oogstverzekering die erkend én gesubsidieerd wordt door de overheid? Dan spreken we van een brede weersverzekering.

*Meer info over de subsidieregeling van de overheid? Je ontdekt ze hier: Subsidieregeling | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be)

Voor wie is zo’n oogstverzekering interessant?

Elke schakel in de productieketen heeft baat bij een oogstverzekering: niet alleen land- en tuinbouwers, maar ook productiebedrijven zoals brouwerijen of aardappelproducenten en zelfs transportbedrijven. Elk van hen wordt op een andere manier geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het veranderende klimaat en de impact daarvan op de bedrijfsactiviteit.

CUF12023
Risicospreiding bij een productiebedrijf werkt anders dan bij landbouwbedrijven.
Veerle Geudens • Expert Klimaatverzekeringen

Op welke vergoeding heb je recht?

Bij aanvang bepaalt jouw bedrijf welk volume aan grondstoffen elk jaar wordt verwacht. Is dit lager dan verwacht omwille van het klimaat? Dan komt de verzekering tussen.

  • Is de oogst vroeg in het seizoen verloren maar kan je nog herplanten met dezelfde of een andere teelt? Dan ontvang je een herplantingsvergoeding.
  • Is de oogst volledig verwoest en is herplanten geen optie? Dan zal het verschil tussen de verwachtte opbrengst en het resultaat via de verzekering worden vergoed.

Internationale klimatologische risico’s verzekeren

Is je productiebedrijf ook internationaal actief? Verwerk je bijvoorbeeld cacaobonen uit Zuid-Amerika of rijst uit Azië, dan kan je de instroom van die grondstoffen mee verzekeren. We houden daarbij ook rekening met lokale weerfenomenen die in ons land niet of minder voorkomen zoals tornado’s.

Oogstverzekering is data driven

Als digitale pionier heeft Vanbreda Risk & Benefits een unieke, innovatieve brede weersverzekering ontwikkeld die 24/7 oogsten en velden monitort via een digitaal platform. De uitbetaling van schade gebeurt op basis van een hele reeks data, waaronder historische data en satellietbeelden. Er hoeft dus niet langer een expert ter plaatse te komen om de schade vast te stellen.

Gere­la­teer­de berichten

Videopodcast Marine

Video­pod­cast — Mari­tie­me verzekeringen

Videopodcast
12.04.2024

De dynamische en internationale sector van de maritieme verzekeringen omvat alles dat te maken heeft met het vervoer van passagiers per schip en van vracht via alle transportmiddelen: weg-, spoor-, lucht- en zeevervoer. Dit type verzekeringen is cruciaal om te zorgen dat de wereldwijde handel en logistiek vlot blijven lopen. In de nieuwste aflevering van onze videopodcast vertelt verzekeringsexpert Dirk Maes over het belang van een geschikte dekking voor elk bedrijf in de logistieke toeleveringsketen. Hij bespreekt ook de unieke positie van de Belgische markt en de uitdagingen waaraan de maritieme sector het hoofd moet bieden bij de transformatie naar een groenere toekomst.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Maritieme verzekeringen
Vanbreda S2 Foto website

Video­pod­cast — Ambu­lant plan

Videopodcast
23.02.2024

Hoe zit het precies met de terugbetaling van kosten voor tandverzorging, een nieuwe bril of een scan? Je kan voor deze zogenaamde ‘ambulante kosten’ geen aanspraak maken op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds zorgt slechts voor een beperkte terugbetaling. Omdat ambulante kosten hoog kunnen oplopen, biedt 43% van de Belgische werkgevers vandaag al een ambulant plan aan dat aan deze kosten tegemoet komt. In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, vertelt verzekeringsexpert Bert Van den Broeck over het belang en de voordelen van deze verzekering voor werkgevers en werknemers.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Ambulant plan
Beeld xavier en jc

Video­pod­cast — Trans­port & logistiek

Videopodcast
17.01.2024

De transport- en logistieke sector is een essentieel onderdeel van de Belgische economie. Hoe kan je jouw chauffeurs met een gerust gemoed de baan op sturen? En ben je je voldoende bewust van de aansprakelijkheid die je als bedrijf aangaat, bijvoorbeeld wanneer je goederen in bewaring neemt? In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, zoomen we in op de verzekeringsuitdagingen voor transportbedrijven en logistieke dienstverleners. Verzekeringsexpert Jean-Christophe Demeure vertelt over de bekende en nieuwe risico’s. Ook de switch naar digitalisering en hernieuwbare energie in deze sector komt aan bod.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Transport & logistiek
PESF00952

Bedrij­ven vin­den weg naar oogst­ver­ze­ke­ring door extre­me weerfenomenen

Oogstverzekering
21.09.2023

De akkers in ons land lijden al enige tijd onder de grillige weersomstandigheden. Om de opbrengst van hun oogst te beschermen tegen extreme weerfenomenen, zoeken veel Vlaamse land- en tuinbouwers hun toevlucht in een oogstverzekering. Ook bedrijven die afhankelijk zijn van deze sector voor hun productieproces hebben baat bij zo’n verzekering, stelt Veerle Geudens. Onze in-house expert klimaat en landbouw schetst de nood en benadrukt de meerwaarde voor bedrijven.

Lees meer
Lees meer over Bedrijven vinden weg naar oogstverzekering door extreme weerfenomenen